Hacking Nature

Hacking Nature

Projekt Hacking Nature Veroniky Miškovičové, doktorandky UMPRUM, zkoumá potenciál mezidruhové spolupráce. V rámci svého dlouhodobého výzkumu vyvíjí biotechnologické živé nástroje inspirované přirozenými životními podmínkami organismů. Ve svých nejnovějších pracích zkoumá možnosti dlouhodobého růstu mikrořas v otevřených i uzavřených prostředích. Ve spolupráci s UMPRUM a Akademií Věd ČR (Mikrobiologický ústav, Algatech Třeboň) a s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave (Fakulta přírodných věd) shromažďuje a využívá data z přístrojů, jako je příjem CO2 a produkce O2, aby pomohla lépe pochopit zásadní roli mikrořas v místním i globálním prostředí. Veronika v minulosti prezentovala své projekty na lokálních i mezinárodních akcích, jakými jsou Landscape festival Žižkov (2020), Designblok (2020), Ars Electronica (2020), Galerie UM (2022), Dust Institute (2022). Návštěvníci si přiblíží potenciální scénáře boje se znečištěním ovzduší a možností propojení přírody a technologie v městském prostředí i mimo něj.

Project Website
Categories: Ekologie, Ekologie, Umění & Design, Biologie