Array ( [id] => 1157 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-09-22 17:14:57 [date_updated] => 2024-03-25 19:25:54 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 86.49.236.176 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 0 [transaction_type] => [status] => active [151] => Chicken Wings [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [439.2] => Ne [397] => Účastníme se jako součást propagace FSI VUT, cílem je předvést veřejnosti možnosti mimoškolních činností na fakultě. [16] => Tým Chicken Wings působící na VUT se zabývá stavbou soutěžních dálkově řízených modelů letadel. Představí své nejnovější letouny a vzorky technologií. Na stánku týmu bude možnost vyzkoušet si pilotování modelu na simuátoru. [434] => Ne [435] => Ano [438] => VUT, Fakulta strojního inženýrství [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/09/IMG-7674.jpg [27] => https://www.facebook.com/ChickenWingsCZ [383] => 5 [60] => Prostor nestandardní velikosti [344] => 600 [345] => 300 [400] => 2 [401] => 2 [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => Nikoliv, pouze laptopy. [83] => Ne [96.3] => Adam [96.6] => Pilát [98] => Adam.Pilat@vutbr.cz [99] => 739904733 [101.3] => Šebrov-Kateřina [101.5] => 67922 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => Chicken Wings [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/09/CHW-Logo.png [110] => Chicken Wings je studentský tým působící na Fakultě strojního inženýrství VUT. Zabývá se stavbou soutěžních dálkově ovládaných letadel. [320] => letani-a-aeronautika [321.9] => drony [321.16] => letani-a-aeronautika [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [421.1] => brno [480.2] => 2023 [4] => [421.2] => [421.3] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [480.1] => [478] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [481] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [64] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [112] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.11] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Chicken Wings

Létání & Aeronautika

Tým Chicken Wings působící na VUT se zabývá stavbou soutěžních dálkově řízených modelů letadel. Představí své nejnovější letouny a vzorky technologií. Na stánku týmu bude možnost vyzkoušet si pilotování modelu na simuátoru.


INFO

Chicken Wings

Chicken Wings je studentský tým působící na Fakultě strojního inženýrství VUT. Zabývá se stavbou soutěžních dálkově ovládaných letadel.