Array ( [id] => 1201 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-10-05 17:07:19 [date_updated] => 2024-03-25 19:12:02 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 86.49.226.76 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 OPR/102.0.0.0 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 0 [transaction_type] => [status] => active [151] => Mise KOSTKA & Mise CIMER [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [439.2] => Ne [397] => Ako prvý študentský CubeSat-ový tím v Českej Republike pracujeme na dvoch misiách úzko spojenými s Brnenskými univerzitami VUT a MENDELU. Veríme, že problematika vesmírnych technológií nemusí byť vyhradená len pre vedcov a technológov. Tieto technológie sa čoraz častejšie stávajú súčasťou našich každodenných životov. Preto sa súčasťou našich aktivít stalo mimo iné aj šírenie povedomia o implikáciách nášho výskumu a taktiež o príležitostiach vo vesmírnom sektore juhomoravského kraja. Tešíme sa taktiež na množstvo príležitostí na nadviazanie kontaktov s nadšencami a odborníkmi z rôznych technologických a vedeckých oblastí. Budovanie takýchto interdisciplinárnych vzťahov je neoceniteľné nielen pre naše súčasné ale aj budúce projekty. [16] => Ako prvý univerzitný tím v Českej republike zameraný na vývoj satelitov, sme nadšení, že môžeme predstaviť naše prvé vesmírne projekty: Misia KOSTKA testujúca tepelný spínač z VUT v Brne, a Misia CIMER, ktorá preskúma možnosti oživenia a rastu rias na obežnej dráhe. Znie to zaujímavo? Príď sa k nám pozrieť, sprav si "selfie" cez satelit a objavuj úžasný svet vesmírneho výskumu a vývoja! Tešíme sa na teba! [434] => Ne [435] => Ano [438] => Vysoké Učení Technické v Brně [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/10/YSpace_CIMER.png [27] => https://www.vut.cz/yspace/mise-cimer [383] => 8 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 2 [401] => 5 [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => Ne [83] => Ne [96.3] => Dominik [96.6] => Klement [98] => yspace@vut.cz [99] => +420 602 649 390 [101.3] => Brno [101.5] => 60190 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => YSpace [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/10/yspace_long_white_on_black.png [110] => Jako první studentský tým zaměřený na vývoj satelitů v České republice čelíme výzvám od počátečních fází koncepce a návrhu, přes výrobu a testování až po okamžik konečného vypuštění a provozu. V popředí projektů jsou vždy naši studenti, kteří získávají praktické zkušenosti z reálného světa, jež dalece přesahují typické možnosti akademického prostředí. [112] => https://www.vut.cz/yspace [320] => elektronika [321.6] => biologie [321.16] => letani-a-aeronautika [321.25] => profesionalni-maker [321.33] => veda [287] => Tím YSpace je iniciatívou piatich študentov nového magisterského štúdia vesmírnych aplikácií na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne. Pôvodnou myšlienkou bolo vyvinúť družicovú misiu, ktorá by mohla byť súčasťou programu Európskej vesmírnej agentúry Fly Your Satellite (FYS). Náš cieľ sa nezmenil a my veríme, že jedného dňa na program FYS naozaj nastúpime a tak dokážeme, že aj Česká Republika má mnoho šikovných a kvalitných študentov schopných riešiť komplexné výzvy v oblasti vesmíru. [134] => Tešíme sa na vás! [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [421.1] => brno [480.2] => 2023 [4] => [421.2] => [421.3] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [480.1] => [478] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [481] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [64] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.11] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Mise KOSTKA & Mise CIMER

Elektronika

Ako prvý univerzitný tím v Českej republike zameraný na vývoj satelitov, sme nadšení, že môžeme predstaviť naše prvé vesmírne projekty: Misia KOSTKA testujúca tepelný spínač z VUT v Brne, a Misia CIMER, ktorá preskúma možnosti oživenia a rastu rias na obežnej dráhe. Znie to zaujímavo? Príď sa k nám pozrieť, sprav si "selfie" cez satelit a objavuj úžasný svet vesmírneho výskumu a vývoja! Tešíme sa na teba!


INFO

YSpace

Jako první studentský tým zaměřený na vývoj satelitů v České republice čelíme výzvám od počátečních fází koncepce a návrhu, přes výrobu a testování až po okamžik konečného vypuštění a provozu. V popředí projektů jsou vždy naši studenti, kteří získávají praktické zkušenosti z reálného světa, jež dalece přesahují typické možnosti akademického prostředí.