Array ( [id] => 1250 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2024-02-04 21:39:40 [date_updated] => 2024-02-04 21:39:40 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 147.161.27.109 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.6] => kvary [151] => Víceúčelová dílna easyLAB [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [439.2] => Ne [397] => Naším hlavním cílem a motivací je podpora kreativity u dětí a mládeže, postupné vzdělávání jak u dětí, mládeže, ale i u dospělých ve všech částech naší víceúčelové dílny easyLAB - řemeslná (řemeslný kroužek, řemeslné workshopy, truhlářské workshopy pro dospělé apod.), multimediální (animační kroužek a jednorázové workshopy), kreativní (tematické kreativní dílny) a technologické (kroužek robotů, workshopy pro děti i dospělé na téma 3D tisk apod.). Naším hnacím motorem je vize, že pomáháme mladší generaci k umění experimentovat beze strachu, poučit se z vlastní chyby a nebýt svázán zažitými koncepty [16] => Rádi bychom představili jednotlivé části naší dílny, hlavním prvkem předpokládáme malá řemeslná dílna na téma práce se dřevem (výroba dřevěné hračky) a malá ukázka multimediální dílny - vytvoření jednoduché animace s připraveným scénářem, avšak plně v režii samotných účastníků. Další dvě dílny budou zastoupeny ukázkou kreativní činnosti a malé ukázky robotického vybavení pro naše kroužky pro děti a mládež. [434] => Ne [435] => Ne [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2024/02/2023-oview.jpg [27] => http://www.easylab.cz [383] => 3 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 2 [401] => 4 [64] => Rádi bychom rozdělili svůj potenciální prostor na tři části - jedna prezentační s informacemi o naší dílně, jedna třetina řemeslná dílna pro 2-3 současně pracující návštěvníky (především děti, není podmínka) a poslední třetina na animační stanoviště. Kdybychom se takto někam vešli, bylo by to prima. Děkujeme! [77] => Nepotřebuji [74] => Ne [83] => Ne [96.3] => Tomáš [96.6] => Řehoř [98] => info@easylab.cz [99] => 7244299575 [101.3] => Karlovy Vary [101.5] => 36010 [105] => Jeden maker [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Tomáš [160.6] => Řehoř [161] => info@easylab.cz [192] => 7244299575 [209] => http://www.easylab.cz [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2024/02/IMG_0001.JPG [234] => Jako jistý únik před svým hlavním zaměstnáním v oblasti IT slouží aktivity, které se točí kolem naší nově vzniklé víceúčelové dílny easyLAB. Doma máme dvě velmi zvídavé děti a fakt, že jsme vždy jezdili jako vedoucí na dětské tábory a pracovali s dětmi, zvídavost a aktivity vlastních dětí a vidění smyslu v mimoškolním (a vlastně i školním) vzdělávání mělo a má za následek, že se velmi podstatná část naší práce týká právě dětí a mládeže. Již několik let pořádáme různé tábory - příměstské i pobytové, pro rodiče s dětmi i pro děti samotné apod. Součástí každého tábora je vedení dětí k samostatnosti a vedení ke kreativitě, kdy se snažíme díky volnému programu dát prostor fantazii a experimentům v různých oblastech. Na tuto práci začala navazovat celoroční práce s dětmi, kroužky při ZŠ, série jednorázových dílen a workshopů. Nakonec jsme se rozhodli otevřít si dílnu vlastní a přesunout většinu akcí pod jednu střechu. Proto víceúčelová dílna, proto několik různých částí a i různé aktivity - kroužky, dílny, workshopy, semináře apod. [310] => 30-49 [320] => remesla [321.1] => 3d-tisk [321.8] => remesla [321.11] => vzdelavani [321.18] => zabava-a-hry [321.23] => deti-a-rodina [321.29] => foto-a-video [321.33] => veda [321.35] => drevo [287] => Jak mám popsáno v biu, jedná se hlavně o rozvoj softskills, pro které ve školních rámcových plánech není moc místa a rozvoj samostatnosti, kreativity a překonání strachu z neúspěchu při experimentování v rámci rozvoje předškolního a školního věku. Díky celoroční práci s dětmi a mládeží a dokonce i díky opakujícím se návštěvách našich účastníků přichází inspirace sama - pozorovat vývoj dětí a pozorovat posuny v různých oblastech je ten největší hnací motor pro náš projekt! [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.3] => [421.4] => [421.5] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [478] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [438] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [477] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Víceúčelová dílna easyLAB

Řemesla

Rádi bychom představili jednotlivé části naší dílny, hlavním prvkem předpokládáme malá řemeslná dílna na téma práce se dřevem (výroba dřevěné hračky) a malá ukázka multimediální dílny - vytvoření jednoduché animace s připraveným scénářem, avšak plně v režii samotných účastníků. Další dvě dílny budou zastoupeny ukázkou kreativní činnosti a malé ukázky robotického vybavení pro naše kroužky pro děti a mládež.


MAKER

Tomáš Řehoř

Jako jistý únik před svým hlavním zaměstnáním v oblasti IT slouží aktivity, které se točí kolem naší nově vzniklé víceúčelové dílny easyLAB. Doma máme dvě velmi zvídavé děti a fakt, že jsme vždy jezdili jako vedoucí na dětské tábory a pracovali s dětmi, zvídavost a aktivity vlastních dětí a vidění smyslu v mimoškolním (a vlastně i školním) vzdělávání mělo a má za následek, že se velmi podstatná část naší práce týká právě dětí a mládeže. Již několik let pořádáme různé tábory - příměstské i pobytové, pro rodiče s dětmi i pro děti samotné apod. Součástí každého tábora je vedení dětí k samostatnosti a vedení ke kreativitě, kdy se snažíme díky volnému programu dát prostor fantazii a experimentům v různých oblastech. Na tuto práci začala navazovat celoroční práce s dětmi, kroužky při ZŠ, série jednorázových dílen a workshopů. Nakonec jsme se rozhodli otevřít si dílnu vlastní a přesunout většinu akcí pod jednu střechu. Proto víceúčelová dílna, proto několik různých částí a i různé aktivity - kroužky, dílny, workshopy, semináře apod.