Array ( [id] => 292 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-04-20 12:22:40 [date_updated] => 2024-03-28 20:59:43 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 195.113.59.254 [source_url] => https://makerfaire.cz/vystavuj/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 0 [transaction_type] => [status] => active [151] => Zkus si evoluci [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Chceme nasbírat participanty pro náš výzkum věnující se parametrizaci kulturní evoluce. Zároveň chceme popularizovat naši práci. [16] => Na Přírodovědecké Faultě UK hledáme cesty, jak modelovat dědičnost – potažmo evoluci – kulturních projevů, například artefaktů, tak, jako se modeluje třeba evoluce tvaru schránky mořských plžů. Dá se říct, že hledáme parametrické vyjádření toho, jak funguje vynalézání, či způsob, jakým se žáci inspirují v dílech mistrů. Pomůže nám to pochopit, proč se tak liší evoluce biologická od té kulturní, která způsobila, že jsme se náhle ocitli ve zcela novém světě antropocénu. 3D-tištěné artefakty jsou na to ideální, protože parametrizace je jejich inherentní součástí. Na našem stánku budou zájemcům předloženy vždy dva až tři různé artefakty a jejich úkolem bude pomocí jednoduchého rozhraní, které vytváří průmyslový designér Dan Krejší, navrhnout a vytisknout další artefakt v řadě (ideálně lepší než jsou ty předchozí). Úkoly budou varýrovat od "ať je artefakt co nejhezčí", až po "ať projede artefakt co nejrychleji po nakloněné rampě". [434] => Ne [435] => Ano [438] => Univerzita Karlova [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/04/IMG20230417161224-01-01.jpeg [383] => 6 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 3 [401] => 8 [64] => Rádi bychom měli prostor poblíž Prusa Research. Artefakty, které budou předmětem evoluce, se budou tisknout na jejich tiskárnách a projekty budou nejspíše během výstavy propojeny i těsněji. UPDATE: potřebují ideálně prostor do L, roh + hodně místa kolem nich i místo na odkládání věcí, LAN KABEL [77] => Potřebuji LAN připojení [74] => Jen počítače a tiskárnu. [83] => Ne [96.3] => Petr [96.6] => Tureček [98] => petr.turecek@natur.cuni.cz [99] => +420737426156 [101.3] => Madridská 8, Praha 10 [101.5] => 101 00 [105] => Skupina makerů (7 max) [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Petr [160.6] => Tureček [161] => petr.turecek@natur.cuni.cz [192] => +420737426156 [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/04/profil_Turecek.jpg [234] => Petr Tureček je teoretický a evoluční biolog, který se zaměřuje na evoluci lidského chování a evoluci kultury. V současné době působí v Centru pro Teoretická Studia a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Prostřednictvím matematického modelování zkoumá, jaký dopad mají odlišnosti mezi genetickým a sociálním přenosem na procesy adaptace a divergence v příslušných doménách. Je členem skupiny Blázni.cz, se kterou vydává samizdatový literární časopis, pořádá koncerty a autorská čtení. Napsal knihu Vlasy se vrací a sbírku poezie Ptáci a prdele letěli vesele. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích. V současnosti dokončuje post-sci-fi román a věnuje se experimentální evoluci artefaktů. [273.1] => Přidat dalšího makera? [158.3] => Daniel [158.6] => Krejčí [162] => daniel@krjc.xyz [216] => http://www.krjc.xyz/ [224] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/04/krejci.jpg [258] => Jsem computation designér s vášní pro využívání digitálních 3D technologií k posunu hranic designu. Studoval jsem průmyslový design na pražské UMPRUM a následně jsem pokračoval v magisterském programu na Weissensee v Berlíně. Věnuji se hledání inovativních řešení pro komplexní výzvy jak v estetických, tak i inženýrských projektech. V současné době se zaměřuji na tvorbu uměleckých instalací v české společnosti Lasvit a zároveň vyvíjím digitální nástroje pro Mmcité, Univerzitu Karlovu a další společnosti. Soustředím se na každý projekt s oddaností a nadšením, abych vytvořil produkt, který je inovativní a inspirativní pro ostatní. [274.1] => Přidat dalšího makera? [155.3] => Peter [155.6] => Kutsos [167] => petkout1@gmail.com [223] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/04/kutsos.png [259] => Peter pochází z Řecka, na PřFUK dokončil v roce 2022 bakalářské studium biologie a současně se zaměřuje na teoretickou biologii a kulturní evoluci. Na Maker Faire sbírá data pro magisterskou diplomovou práci, ve které bude zkoumat kulturní evoluci 3D tištěných artefaktů. V minulosti fungoval jako redaktor pro popularizační rubriku PřFUK. [320] => veda [321.1] => 3d-tisk [321.4] => umeni-a-design [321.6] => biologie [321.15] => moda [321.18] => zabava-a-hry [321.33] => veda [287] => Paralely mezi biologickou a kulturní evolucí. [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [421.1] => brno [421.5] => liberec [421.2] => cbudejovice [421.7] => olomouc [480.2] => 2023 [4] => [421.3] => [421.4] => [421.6] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [480.1] => [478] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [481] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [27] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [209] => [310] => [249] => [158.2] => [158.4] => [158.8] => [208] => [311] => [250] => [155.2] => [155.4] => [155.8] => [207] => [215] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.2] => [321.3] => [321.5] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.11] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.16] => [321.17] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Zkus si evoluci

Věda

Na Přírodovědecké Faultě UK hledáme cesty, jak modelovat dědičnost – potažmo evoluci – kulturních projevů, například artefaktů, tak, jako se modeluje třeba evoluce tvaru schránky mořských plžů. Dá se říct, že hledáme parametrické vyjádření toho, jak funguje vynalézání, či způsob, jakým se žáci inspirují v dílech mistrů. Pomůže nám to pochopit, proč se tak liší evoluce biologická od té kulturní, která způsobila, že jsme se náhle ocitli ve zcela novém světě antropocénu. 3D-tištěné artefakty jsou na to ideální, protože parametrizace je jejich inherentní součástí. Na našem stánku budou zájemcům předloženy vždy dva až tři různé artefakty a jejich úkolem bude pomocí jednoduchého rozhraní, které vytváří průmyslový designér Dan Krejší, navrhnout a vytisknout další artefakt v řadě (ideálně lepší než jsou ty předchozí). Úkoly budou varýrovat od "ať je artefakt co nejhezčí", až po "ať projede artefakt co nejrychleji po nakloněné rampě".


MAKER

Petr Tureček

Petr Tureček je teoretický a evoluční biolog, který se zaměřuje na evoluci lidského chování a evoluci kultury. V současné době působí v Centru pro Teoretická Studia a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Prostřednictvím matematického modelování zkoumá, jaký dopad mají odlišnosti mezi genetickým a sociálním přenosem na procesy adaptace a divergence v příslušných doménách. Je členem skupiny Blázni.cz, se kterou vydává samizdatový literární časopis, pořádá koncerty a autorská čtení. Napsal knihu Vlasy se vrací a sbírku poezie Ptáci a prdele letěli vesele. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích. V současnosti dokončuje post-sci-fi román a věnuje se experimentální evoluci artefaktů.

MAKER

Daniel Krejčí

Jsem computation designér s vášní pro využívání digitálních 3D technologií k posunu hranic designu. Studoval jsem průmyslový design na pražské UMPRUM a následně jsem pokračoval v magisterském programu na Weissensee v Berlíně. Věnuji se hledání inovativních řešení pro komplexní výzvy jak v estetických, tak i inženýrských projektech. V současné době se zaměřuji na tvorbu uměleckých instalací v české společnosti Lasvit a zároveň vyvíjím digitální nástroje pro Mmcité, Univerzitu Karlovu a další společnosti. Soustředím se na každý projekt s oddaností a nadšením, abych vytvořil produkt, který je inovativní a inspirativní pro ostatní.

MAKER

Peter Kutsos

Peter pochází z Řecka, na PřFUK dokončil v roce 2022 bakalářské studium biologie a současně se zaměřuje na teoretickou biologii a kulturní evoluci. Na Maker Faire sbírá data pro magisterskou diplomovou práci, ve které bude zkoumat kulturní evoluci 3D tištěných artefaktů. V minulosti fungoval jako redaktor pro popularizační rubriku PřFUK.