Array ( [id] => 399 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-05-15 18:49:00 [date_updated] => 2023-05-15 18:49:00 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 185.91.165.19 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.3] => prague [151] => Elixír do škol a DDM v Praze (badatelství v přírodních vědách, digitální kompetence a informatické myšlení napříč předměty a kroužky) [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [422.3] => Workshop (mimo stánek – ve vyhrazeném prostoru s harmonogramem) [422.5] => Partner [397] => Jsem členem programové rady Maker Faire, promýšlíme, jak provázat MF s EDU, rádi bychom přímo na místě vyzkoušeli konkrétní spolupráci. [16] => Na Maker Faire Vám pražská síť 10 pražských center Elixíru představí své aktivity zaměřené na rozvoj badatelského vyučování v přírodních vědách a při rozvoji digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí/žáků. Poradíme rodičům/školám, co se nyní děje v přechodu škol na výuku proměněné informatiky, na místě bude k dispozici IT guru (NPI ČR), se kterým spolupracujeme a který poskytuje ředitelům škol a IT správcům tipy pro zlepšování IT prostředí školy pro zlepšení kyberbezpečnosti a lepšího prostředí pro výuku. Ve vyhrazených časových slotech (sledujte web prazskyelixir.cz) najdete i jako hosty pražské vedoucí Elixíru a nalákají Vás na svá setkání s bádáním ve fyzice, chemii či informatice. Kdo se stavíte na našem stánku a jste pražským učitelem/učitelkou/lektorem DDM/SVČ, dostanete dáreček pro zlepšení výuky ve vašem kroužku/třídě. Vážné omluvenky akceptujeme, můžete si pro dáreček poslat rodiče, žáka či kolegu, vyměňujeme za vyplněnou přihlášku, kterou najdete ve formuláři na www.prazskyelixir.cz. Po celou dobu na stánku předáváme základní informace o partnerech Elixíru do škol a DDM Praha 6 - https://www.elixirdoskol.cz/, https://www.revize.edu.cz/, https://www.budulektor.cz a https://www.ikap2inovace.cz. Aktivitu Elixíru do škol v Praze realizuje mimo jiné také za podpory vybraných ÚMČ v Praze a také za podpory projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, finance z ESF OP VVV. [434] => Ne [435] => Ano [438] => MFF UK a Národní pedagogický institut ČR [391] => Hledáme lektory/učitele (nejen) IT pro děti [392] => 60 minut [393] => Na místě si vyzkoušíte konkrétní aktivity z hodin informatiky/kroužků IT pro děti, se kterými by se od září 2023 měly setkat děti na všech školách v ČR na prvním stupni. Plánujeme pro Vás aktivitu zaměřenopu na pochopení fungování digitálních technologií a základy kyberbezpečnosti, také prozkoumáme svět algoritmů a informatického myšlení. Jemně se dotkneme umělé inteligence. Detaily workshopu najdete na www.prazskyelixir.cz. Cílem workshopu je ukázat lidem, co se nebojí technologií, že provázet děti digitálním světem a učit je smysluplným dovednostem můžete i Vy. I pokud ještě nejste lektorem IT nebo učitelem informatiky. Otevřené dveře do světa učení a vzdělávání máte i Vy, za podporu ELixíru a dalších našich partnerů. [394] => 15 [396] => zatím ne, vlastní digitální zařízení účastníků je vhodné [395] => zdarma (zejména vítáme pražské učitele a lektory kroužků) [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/logo_MAKERFAIRE.png [27] => http://www.prazskyelixir.cz/ [32] => https://www.youtube.com/watch?v=aU73JU_Qem8 [383] => 10 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 2 [401] => 4 [64] => blízko jiných edu stánků (Eva Nečasová, Intellectus, konkrétní školy, DDM a podobně zaměřené na DIGI a IT). Když to půjde. [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => připojovat do elektřiny budeme 3d tiskárnu, cnc laser, případně cnc frézku, notebooky [83] => Ne [96.3] => Petr [96.6] => Naske [98] => petr.naske@elixirdoskol.cz [99] => 774089047 [101.3] => Na Klínech 143 [101.5] => 15500 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => Elixír do škol a DDM Praha 6 [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/logo_MAKERFAIRE_male.png [110] => Elixír do škol je nezisková organizace podporující kolegiální vzdělávání učitelů informatiky, fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Po celé ČR má Elixír 60 center pro učitele, ve většině z nich každý měsíc zve aktivní učitel ("vedoucí Elixíru") začínající i zkušené učitele z regionu ke společnému setkání, bádání, pokusům, experimentování a tvoření. V Praze Elixír spolupracuje také s DDM Praha 6 (Bílá Hora). Při tomto DDM funguje také jedno z DIGIcenter Elixíru pro učitele. V nabídce kroužků a aktivit pro děti i dospělé v tomto DDM jsou kroužky programování, polytechniky, multimédií. DDM Praha 6 pořadá každý rok filmovou soutěž Pražský kufr. Na Maker Faire si chce DDM Praha 6 najít své nové vedoucí technických a IT kroužků, také spolupracovníky pro lektorování v centru Elixíru. [112] => https://www.elixirdoskol.cz/ [320] => vzdelavani [321.1] => 3d-tisk [321.3] => arduino [321.7] => it [321.11] => vzdelavani [321.14] => robotika [321.23] => deti-a-rodina [321.33] => veda [321.36] => mladi-makeri [128.6] => Doporučení od přátel [130] => Ano [287] => snažíme se o jiskry smysluplného digi ve školách, snad nějakou zažehneme i na MF [134] => zatím ne, díky za příležitost [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.4] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [382] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [225] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [138] => [119] => [321.2] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.35] => [321.37] => [321.38] => [127] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.7] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [445] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Elixír do škol a DDM v Praze (badatelství v přírodních vědách, digitální kompetence a informatické myšlení napříč předměty a kroužky)

Vzdělávání

Na Maker Faire Vám pražská síť 10 pražských center Elixíru představí své aktivity zaměřené na rozvoj badatelského vyučování v přírodních vědách a při rozvoji digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí/žáků. Poradíme rodičům/školám, co se nyní děje v přechodu škol na výuku proměněné informatiky, na místě bude k dispozici IT guru (NPI ČR), se kterým spolupracujeme a který poskytuje ředitelům škol a IT správcům tipy pro zlepšování IT prostředí školy pro zlepšení kyberbezpečnosti a lepšího prostředí pro výuku. Ve vyhrazených časových slotech (sledujte web prazskyelixir.cz) najdete i jako hosty pražské vedoucí Elixíru a nalákají Vás na svá setkání s bádáním ve fyzice, chemii či informatice. Kdo se stavíte na našem stánku a jste pražským učitelem/učitelkou/lektorem DDM/SVČ, dostanete dáreček pro zlepšení výuky ve vašem kroužku/třídě. Vážné omluvenky akceptujeme, můžete si pro dáreček poslat rodiče, žáka či kolegu, vyměňujeme za vyplněnou přihlášku, kterou najdete ve formuláři na www.prazskyelixir.cz. Po celou dobu na stánku předáváme základní informace o partnerech Elixíru do škol a DDM Praha 6 - https://www.elixirdoskol.cz/, https://www.revize.edu.cz/, https://www.budulektor.cz a https://www.ikap2inovace.cz. Aktivitu Elixíru do škol v Praze realizuje mimo jiné také za podpory vybraných ÚMČ v Praze a také za podpory projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, finance z ESF OP VVV.


INFO

Elixír do škol a DDM Praha 6

Elixír do škol je nezisková organizace podporující kolegiální vzdělávání učitelů informatiky, fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Po celé ČR má Elixír 60 center pro učitele, ve většině z nich každý měsíc zve aktivní učitel ("vedoucí Elixíru") začínající i zkušené učitele z regionu ke společnému setkání, bádání, pokusům, experimentování a tvoření. V Praze Elixír spolupracuje také s DDM Praha 6 (Bílá Hora). Při tomto DDM funguje také jedno z DIGIcenter Elixíru pro učitele. V nabídce kroužků a aktivit pro děti i dospělé v tomto DDM jsou kroužky programování, polytechniky, multimédií. DDM Praha 6 pořadá každý rok filmovou soutěž Pražský kufr. Na Maker Faire si chce DDM Praha 6 najít své nové vedoucí technických a IT kroužků, také spolupracovníky pro lektorování v centru Elixíru.