Array ( [3d-print] => 3D Print [ecology-and-sustainability] => Ecology and sustainability [arduino] => Arduino [art-and-design] => Art & Design [cycling] => Cycling [biology] => Biology [it] => IT [crafts] => Crafts [drones] => Drones [education] => Education [electromobility] => Electromobility [elektronics] => Electronics [robotics] => Robotics [fashion] => Fashion [aeronautics] => Aeronautics [food-and-beverages] => Food & Beverages [games-and-entertainment] => Games & Entertainment [hacks-and-gadgets] => Hacks a gadgets [health] => Health [home] => Home [kids-and-family] => Kids & Family [kinetic-art] => Kinetic art [professional-maker] => Professional maker [makerspace] => Makerspace [music] => Music [open-source] => Open Source [photo-and-video] => Photo & Video [raspberry-pi] => Raspberry Pi [rocket-science] => Rocket science [science] => Science [nature] => Nature [wood] => Woodmaking [young-makers] => Young makers (under 18 y.o.) [hackerspace] => Hackerspace )

OpenEMS Simulation Creator

Elektronika

OpenEMS Simulation Creator je simulačné prostredie pre antény a mikrovlnné obvody kompletne používajúce open-source riešenia a to FDTD solver pre elektromagnetické vlnenie openEMS a na modelovanie antén FreeCAD alebo Blender ako frontend. Jedná sa o snahu o vytvorenie open-source riešenia k známym simulačným prostrediam ako Ansoft HFSS alebo CST Microwave Studio. GUI plugin pre FreeCAD alebo Blender umožňuje užívateľovi jednoducho nastaviť parametre simulácie pre 3D model, nadefinovať potrebné parametre a vo výsledku vygenerovať skript v jazyku octave/matlab alebo python ktorý je možné spustiť v solveri openEMS. Užívateľ tak môže simulovať ľubovoľnú mikrovlnnú štruktúru/anténu a prešetrovať parametre modelu. OpenEMS poskytuje základané GUI rozhranie v ktorom je možné definovať model za použitia jednoduchých 3D objektov ako kvádre, valce a podobne no vytvorenie komplexnejších modelov je značne zdĺhavé. Preto použitie FreeCADu ako prostredia na vytvorenie 3D modelu a následne definícia parametrov modelu v tomto plugine je rýchlejšie a jednoduchšie riešenie. Vygenerovaný skript môže byť následne upravený pre potreby simulácie v ľubovoľnom textovom editore. Plugin je naprogramovaný v jazyku Python s použitím knižnize PySide pre Qt5, GUI je navrhnuté za použitie QtDesigner.


MAKER

Lubomir Jagos

https://www.linkedin.com/in/lubomirjagos/