Array ( [id] => 404 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-05-15 21:52:51 [date_updated] => 2023-05-15 21:52:51 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 83.240.60.83 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.3] => prague [421.8] => brno [151] => OpenEMS Simulation Creator [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Dostať do povedomia open-source simulačné prostredie pre simuláciu antén a mikrovlnných obvodov, jedná sa o prvé kompletné open-source riešnie ktoré je alternatívou ku komerčne dostupným riešeniam ako sú Ansys HFSS a CST Microwave Studio [16] => OpenEMS Simulation Creator je simulačné prostredie pre antény a mikrovlnné obvody kompletne používajúce open-source riešenia a to FDTD solver pre elektromagnetické vlnenie openEMS a na modelovanie antén FreeCAD alebo Blender ako frontend. Jedná sa o snahu o vytvorenie open-source riešenia k známym simulačným prostrediam ako Ansoft HFSS alebo CST Microwave Studio. GUI plugin pre FreeCAD alebo Blender umožňuje užívateľovi jednoducho nastaviť parametre simulácie pre 3D model, nadefinovať potrebné parametre a vo výsledku vygenerovať skript v jazyku octave/matlab alebo python ktorý je možné spustiť v solveri openEMS. Užívateľ tak môže simulovať ľubovoľnú mikrovlnnú štruktúru/anténu a prešetrovať parametre modelu. OpenEMS poskytuje základané GUI rozhranie v ktorom je možné definovať model za použitia jednoduchých 3D objektov ako kvádre, valce a podobne no vytvorenie komplexnejších modelov je značne zdĺhavé. Preto použitie FreeCADu ako prostredia na vytvorenie 3D modelu a následne definícia parametrov modelu v tomto plugine je rýchlejšie a jednoduchšie riešenie. Vygenerovaný skript môže byť následne upravený pre potreby simulácie v ľubovoľnom textovom editore. Plugin je naprogramovaný v jazyku Python s použitím knižnize PySide pre Qt5, GUI je navrhnuté za použitie QtDesigner. [434] => Ne [435] => Ne [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/GUI_example_1.png [27] => https://github.com/LubomirJagos/FreeCAD-OpenEMS-Export [383] => 2 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 1 [401] => 2 [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => nie nebudem [83] => Ne [96.3] => Lubomir [96.6] => Jagos [98] => LUBOMIR.JAGOS@GMAIL.COM [99] => +421907513204 [101.3] => VELKOPAVLOVICKA 17 [101.5] => 62800 [105] => Jeden maker [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Lubomir [160.6] => Jagos [161] => LUBOMIR.JAGOS@GMAIL.COM [192] => +421907513204 [209] => http://om6akl.nagano.cz/ [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/ja-profil.jpeg [234] => https://www.linkedin.com/in/lubomirjagos/ [310] => 30-49 [320] => elektronika [321.11] => vzdelavani [321.13] => elektronika [321.26] => makerspace [321.28] => open-source [321.33] => veda [130] => Ne [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [438] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [64] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [225] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.27] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [127] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.6] => [128.7] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

OpenEMS Simulation Creator

Elektronika

OpenEMS Simulation Creator je simulačné prostredie pre antény a mikrovlnné obvody kompletne používajúce open-source riešenia a to FDTD solver pre elektromagnetické vlnenie openEMS a na modelovanie antén FreeCAD alebo Blender ako frontend. Jedná sa o snahu o vytvorenie open-source riešenia k známym simulačným prostrediam ako Ansoft HFSS alebo CST Microwave Studio. GUI plugin pre FreeCAD alebo Blender umožňuje užívateľovi jednoducho nastaviť parametre simulácie pre 3D model, nadefinovať potrebné parametre a vo výsledku vygenerovať skript v jazyku octave/matlab alebo python ktorý je možné spustiť v solveri openEMS. Užívateľ tak môže simulovať ľubovoľnú mikrovlnnú štruktúru/anténu a prešetrovať parametre modelu. OpenEMS poskytuje základané GUI rozhranie v ktorom je možné definovať model za použitia jednoduchých 3D objektov ako kvádre, valce a podobne no vytvorenie komplexnejších modelov je značne zdĺhavé. Preto použitie FreeCADu ako prostredia na vytvorenie 3D modelu a následne definícia parametrov modelu v tomto plugine je rýchlejšie a jednoduchšie riešenie. Vygenerovaný skript môže byť následne upravený pre potreby simulácie v ľubovoľnom textovom editore. Plugin je naprogramovaný v jazyku Python s použitím knižnize PySide pre Qt5, GUI je navrhnuté za použitie QtDesigner.


MAKER

Lubomir Jagos

https://www.linkedin.com/in/lubomirjagos/