Array ( [id] => 423 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-05-23 08:35:10 [date_updated] => 2023-05-23 08:35:10 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 188.75.168.64 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.4] => vrchlabi [151] => Řemeslo x člověk [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Místní Akční Akupina Krkonoše (MAS Krkonoše), je společenství aktivních lidí, podnikateků, nezisku a obcí. Společně rozvíjíme Krkonoše skze projekty, inovace a příklady dobré praxe. Sdružuje řemeslníky a místní výrobce pod regionální značkou KRKONOŠE originální produkt. Nabízíme exkurze do výroben a na farmy. Tvořivé dílny a besedy pro školy a zájmové skupiny. [16] => Seznamte se s umělou inteligencí a našimi řemelsníky z Krkonoš. Robot x člověk. Na téma Krakonošova zahrádka jsme nechali Mistry tradiční rukodělné výroby a řemeslníky zpracovat umělecké díla na výstavu do výloh ve Vrchlabí. https://www.maskrkonose.cz/kop/krakonosova-zahradka Zapojili jsme i generátor AI Midjourney a zadali informaci, jak si představuje Krkonoše a jeho kulturní bohatství. Ohodnotit její snahy, můžete sami na Maker Faire. Návštěvníci se mohou těšit i na dílničky drátěných brouků a robobrouků. [434] => Ne [435] => Ne [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/AI_Midjourney_versus_regionalni-remeslnici_KOP.png [27] => https://www.maskrkonose.cz/kop/krakonosova-zahradka [383] => 6 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 2 [401] => 6 [64] => Po domluvě stůl zhruba o rozměru pivního setu, prostor pro roll up, stojan na obraz a elektriku na tavnou pistoli. [77] => Nepotřebuji [74] => tavnou pistoli [83] => Ne [96.3] => Petra [96.6] => Hartmanová [98] => hartmanova@maskrkonose.cz [99] => 731 668 995 [101.3] => Vrchlabí [101.5] => 54303 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => Místní akční skupina KRKONOŠE [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/logo-MAS-KRKONOSE_claim_zakladni-barevnost.jpg [110] => Místní Akční Skupina KRKONOŠE (MAS Krkonoše) má mnoho tváří, ale tou hlavní aktivitou je rozvoj venkova. Sdružujeme aktivní lidi, podnikatele, nezik a obce. Snažíme se podporovat inovativní a udržitelné projekty. Koordinujeme regionální značku KRKONOŠE originální produkt a zapojujeme je do projektů, výzev a kreativního průmyslu. Nabízíme školám a zájmových organizacím exkurze na farmy, řemeslné dílny, besedy a autorské čtení. [112] => https://www.maskrkonose.cz [320] => remesla [321.2] => ekologie [321.4] => umeni-a-design [321.8] => remesla [321.11] => vzdelavani [321.14] => robotika [321.15] => moda [321.17] => jidlo-a-napoje [321.18] => zabava-a-hry [321.22] => domacnost [321.23] => deti-a-rodina [321.34] => priroda [321.35] => drevo [127] => Řemeslníci z regionálních značek www.regionalni-znacky.cz/krkonose, DOTEK - ekologické středisko [128.6] => Doporučení od přátel [130] => Ano [287] => Oslovení paní Peškovou [134] => Děkujeme za výzvu [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.3] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [438] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [225] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [138] => [119] => [321.1] => [321.3] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.16] => [321.19] => [321.21] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.7] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Řemeslo x člověk

Řemesla

Seznamte se s umělou inteligencí a našimi řemelsníky z Krkonoš. Robot x člověk. Na téma Krakonošova zahrádka jsme nechali Mistry tradiční rukodělné výroby a řemeslníky zpracovat umělecké díla na výstavu do výloh ve Vrchlabí. https://www.maskrkonose.cz/kop/krakonosova-zahradka Zapojili jsme i generátor AI Midjourney a zadali informaci, jak si představuje Krkonoše a jeho kulturní bohatství. Ohodnotit její snahy, můžete sami na Maker Faire. Návštěvníci se mohou těšit i na dílničky drátěných brouků a robobrouků.


INFO

Místní akční skupina KRKONOŠE

Místní Akční Skupina KRKONOŠE (MAS Krkonoše) má mnoho tváří, ale tou hlavní aktivitou je rozvoj venkova. Sdružujeme aktivní lidi, podnikatele, nezik a obce. Snažíme se podporovat inovativní a udržitelné projekty. Koordinujeme regionální značku KRKONOŠE originální produkt a zapojujeme je do projektů, výzev a kreativního průmyslu. Nabízíme školám a zájmových organizacím exkurze na farmy, řemeslné dílny, besedy a autorské čtení.