Array ( [id] => 468 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-06-06 16:52:34 [date_updated] => 2023-06-06 16:52:34 [is_starred] => 0 [is_read] => 0 [ip] => 78.128.191.40 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.4] => vrchlabi [151] => Matematický průzkumník [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Po dobu několika let pracujeme na učební pomůcce Matematický průzkumník. Pomocí praktických příkladů, které budou řešit sami žáci naší školy chceme ukázat dětem a rodičům dětí, jak také může výuka vypadat, tzn. jak vypadá konstruktivistická výuka matematiky pomocí výpočetní techniky, kde mají děti prostor k vlastnímu bádání a hledání řešení. Když vidíme, jak to baví děti u nás, rádi bychom to ukázali i ostatním, aby to také mohli praktikovat. [16] => Jedná se o konstruktivistickou výuku matematiky, kde děti samy v rámci nějakého tématu hledají a objevují řešení na dané zadání, přičemž k tomu nekonzumně používají výpočetní techniku s konkrétní aplikací, která slouží jako učební pomůcka. Matematický průzkumník – významná specifika: • podporuje přirozenou touhu dítěte prozkoumávat svět kolem sebe (vnitřní motivace) • probíhá formou skupinové práce v prostředí výukových sítí v počítačovém programu • upozaďuje vliv učitele a ponechá strategie řešení v kompetenci žáků • podporuje čtenářskou gramotnost, kritické myšlení a komplexní práci s informací • staví učitele spíše do role moderátora či facilitátora, zejména v závěrečné reflexi • umožňuje přemýšlení v souvislostech, konstruování vlastních poznatků a začleňování do svých schémat • zásadně rozvíjí všechny klíčové kompetence dané RVP – kompetence k učení, k řešení problému, komunikace, sociálně personální, pracovní a občanské • je zakomponován do hodin matematiky zejména pro otevření nového tématu či následného ukotvení učiva • je vhodným prostředkem pro učení v souvislostech a vhodně posiluje mezipředmětové vazby • je variabilní a snadno uchopitelný pro různé typy základních škol. Nabízená témata úloh obsáhnou závazné výstupy 2. období RVP ZV • je uživatelsky nenáročný pro žáky i pedagogy. Touto formou lze v případě nepříznivé situace zajistit i distanční výuku matematiky s mezipředmětovými přesahy. Kdokoli z účastníků festivalu Maker Faire se může do předváděné výuky zapojit a zkusit si, jaké to je objevovat a učit se, aniž by docházelo ke strohé konzumaci informací. [434] => Ne [435] => Ano [438] => Základní škola Vrchlabí, náměstí Míru 283 [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/06/matematicky-pruzkumnik-2022-petky-Petra-Fischerova.jpg [27] => https://www.zsvrchlabi.cz/ [383] => musí doplnit! [60] => Prostor nestandardní velikosti [344] => 999 [345] => 999 [400] => 999 [401] => 999 [64] => nutno zjistit všechno, nezvládli to sem vyplnit [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => zjistit [83] => Ne [96.3] => Petr [96.6] => Jindřich [98] => jindrich@zsvrchlabi.cz [99] => 603454932 [101.3] => ZŠ nám. Míru 283 vrchlabí [101.5] => 54301 [105] => Skupina makerů (7 max) [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Petr [160.6] => Jindřich [161] => jindrich@zsvrchlabi.cz [192] => 603454932 [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/06/matematicky-pruzkumnik-2022-petky-Petra-Fischerova1.jpg [234] => zš nám. míru, vrchlabí [310] => 7-17 [320] => vzdelavani [321.11] => vzdelavani [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.3] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [209] => [225] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [127] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.6] => [128.7] => [130] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Matematický průzkumník

Vzdělávání

Jedná se o konstruktivistickou výuku matematiky, kde děti samy v rámci nějakého tématu hledají a objevují řešení na dané zadání, přičemž k tomu nekonzumně používají výpočetní techniku s konkrétní aplikací, která slouží jako učební pomůcka. Matematický průzkumník – významná specifika: • podporuje přirozenou touhu dítěte prozkoumávat svět kolem sebe (vnitřní motivace) • probíhá formou skupinové práce v prostředí výukových sítí v počítačovém programu • upozaďuje vliv učitele a ponechá strategie řešení v kompetenci žáků • podporuje čtenářskou gramotnost, kritické myšlení a komplexní práci s informací • staví učitele spíše do role moderátora či facilitátora, zejména v závěrečné reflexi • umožňuje přemýšlení v souvislostech, konstruování vlastních poznatků a začleňování do svých schémat • zásadně rozvíjí všechny klíčové kompetence dané RVP – kompetence k učení, k řešení problému, komunikace, sociálně personální, pracovní a občanské • je zakomponován do hodin matematiky zejména pro otevření nového tématu či následného ukotvení učiva • je vhodným prostředkem pro učení v souvislostech a vhodně posiluje mezipředmětové vazby • je variabilní a snadno uchopitelný pro různé typy základních škol. Nabízená témata úloh obsáhnou závazné výstupy 2. období RVP ZV • je uživatelsky nenáročný pro žáky i pedagogy. Touto formou lze v případě nepříznivé situace zajistit i distanční výuku matematiky s mezipředmětovými přesahy. Kdokoli z účastníků festivalu Maker Faire se může do předváděné výuky zapojit a zkusit si, jaké to je objevovat a učit se, aniž by docházelo ke strohé konzumaci informací.


MAKER

Petr Jindřich

zš nám. míru, vrchlabí