Array ( [id] => 469 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-06-06 16:59:19 [date_updated] => 2023-06-08 09:56:20 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 78.128.191.40 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 14 [transaction_type] => [status] => active [421.4] => vrchlabi [151] => O dětech v městečku pod horami [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Projekt „O dětech v městečku pod horami“. Žáci třetích tříd školy na náměstí Míru i ostatních vrchlabských základních škol se učí podle knihy z pera svých učitelek. Projekt, jak v žácích rozvíjet čtenářskou gramotnost, začít v nich pěstovat vztah ke svému kraji, ke knize i k vlastní tvorbě, a jak jim vštípit dobré mluvené slovo i vyjádření výtvarné? Odpověď mají pro nás autorky vlastivědné knížky - učebnice i „vrchlabského" školního sešitu, učitelky Jitka Kletvíková a Jana Vítová. Motivace autorek „Chtěly jsme propojit život dětí s místem, kde žijí. Ve čtenářských dílnách nám chybělo něco autentického." Tak se zrodila knížka a současně interaktivní učebnice. Děti mohou číst knížku a zároveň si ji také dotvářet. Vzniká tak krásné, originální dílo a ve finále děti prožijí opravdový křest knihy, která se vlastně stane úplnou až po jejich vlastním dokončení. Protože bez dětí by ta kniha nebyla celá a hotová. Je to příběh dívky, která se přistěhuje do Vrchlabí. Sledujeme její příhody ze školního prostředí, ve svém volném čase vymýšlí spolu se svým jedním spolužákem někdy i lotroviny a vše prožívají v reáliích našeho města. A knížku si děti samy ilustrují, takže se stávají vlastně jejími spoluautory. Po mnoha letech velmi úspěšné realizace projektu ve škole chceme seznámit širší veřejnost s našimi zkušenostmi. Radost dětí z dotváření vlastní knihy nás k tomu vede. [16] => Kniha „O dětech v městečku pod horami“ je příběh, který čtou děti na pokračování. Odehrává se v reáliích města Vrchlabí.

Děti se stávají spolutvůrci knihy, mají v ní prostor pro vlastní ilustrace, není to učebnice. To, že ji učitel návazně využije ke hře nápodobou, se děje "jemně", děti nemají pocit, že se něco učí, ony hrají hru jako děti v knížce. Ilustrovaný průvodce Vrchlabí, který takto vzniká, se tvoří postupně. Děti do něho kreslí, fotí, lepí obrázky, zapisují své poznámky, vyznačují trasu procházky. Postupně se seznamují s historií města. Zrovna tak vznikají i výtvarné práce, které využívají stejnou techniku jako použila ilustrátorka této knihy.

Děti se seznamují s historií města a v knize najdou také plánek, do kterého si mohou vyznačovat místa, která je zaujala nebo kudy procházely. Vždy někdo dělá průvodce, připraví si informace a potom je sděluje ostatním spolužákům. Takže je tu i prostor pro mluvené slovo.

Tím si žáci vytváří svého vlastního průvodce Vrchlabím a navštěvují památky. Je to práce na celý školní rok. Je to malý sešitek, krásně ilustrovaný, který si budou vyplňovat. Mohou si třeba vystřihovat obrázky, které získají v infocentru.

„Kromě toho sešitku děti vytváří také velká výtvarná díla z nichž potom připravíme výstavu. Takže na konci roku bude vernisáž nejen knihy samotné, ale i výtvarných prací. Děti se tak uvádějí do společnosti, sejdou se rodiče, zástupci města a školy. Je to pro děti velká sláva."

„Knížka je určena ke společné práci, děti ji nedostávají na čtení domů ani není k sehnání nikde v obchodě. Dostávají ji na začátku září a společně prožívají celý školní rok, podobně jako děti v knize." Jsou to procházky po městě, ve kterém děti žijí. Ale v průběhu celého roku. „Je to o určitých ročních obdobích a celý příběh končí o Vánocích." A ve třídě už nějaké nápovědy pro dobrodružství s touhle knížkou mají děti k dispozici.

Slova autorek na úplném začátku… „Věříme tomu, že děti s knihou prožijí jen hezké chvíle, na které se těšíme společně se všemi dalšími učitelkami." …a to se také potvrdilo.

Na festivalu Maker Faire tuto knihu představíme veřejnosti za účasti ilustrátorky a našich žáků, kteří si projektem prošli. Návštěvníci Maker Faire se mohou začíst do knihy a stát se na chvíli dětmi ze třetí třídy v městečku pod horami… [434] => Ne [435] => Ano [438] => Základní škola Vrchlabí, náměstí Míru 283 [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/06/vernisaz-Morzin-O-detech-v-mestecku.jpg [27] => https://www.zsvrchlabi.cz/ [383] => 999 [60] => Prostor nestandardní velikosti [344] => 999 [345] => 999 [400] => 999 [401] => 999 [64] => potřebujeme to celé zjistit [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => zjistit [83] => Ne [96.3] => Petr [96.6] => Jindřich [98] => jindrich@zsvrchlabi.cz [99] => 603454932 [101.3] => nám míru, vrchlabí [101.5] => 54301 [105] => Skupina makerů (7 max) [160.3] => děti a učitelé ZŠ Nám. Míru [160.6] => Vrchlabí [161] => jindrich@zsvrchlabi.cz [192] => 493 815 000 [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/06/vernisaz-Morzin-O-detech-v-mestecku1.jpg [234] => studenti ZŠ Nám. Míru, Vrchlabí a jejich učitelé [310] => 7-17 [320] => vzdelavani [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.3] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [209] => [225] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.11] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [127] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.6] => [128.7] => [130] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

O dětech v městečku pod horami

Vzdělávání

Kniha „O dětech v městečku pod horami“ je příběh, který čtou děti na pokračování. Odehrává se v reáliích města Vrchlabí.

Děti se stávají spolutvůrci knihy, mají v ní prostor pro vlastní ilustrace, není to učebnice. To, že ji učitel návazně využije ke hře nápodobou, se děje "jemně", děti nemají pocit, že se něco učí, ony hrají hru jako děti v knížce. Ilustrovaný průvodce Vrchlabí, který takto vzniká, se tvoří postupně. Děti do něho kreslí, fotí, lepí obrázky, zapisují své poznámky, vyznačují trasu procházky. Postupně se seznamují s historií města. Zrovna tak vznikají i výtvarné práce, které využívají stejnou techniku jako použila ilustrátorka této knihy.

Děti se seznamují s historií města a v knize najdou také plánek, do kterého si mohou vyznačovat místa, která je zaujala nebo kudy procházely. Vždy někdo dělá průvodce, připraví si informace a potom je sděluje ostatním spolužákům. Takže je tu i prostor pro mluvené slovo.

Tím si žáci vytváří svého vlastního průvodce Vrchlabím a navštěvují památky. Je to práce na celý školní rok. Je to malý sešitek, krásně ilustrovaný, který si budou vyplňovat. Mohou si třeba vystřihovat obrázky, které získají v infocentru.

„Kromě toho sešitku děti vytváří také velká výtvarná díla z nichž potom připravíme výstavu. Takže na konci roku bude vernisáž nejen knihy samotné, ale i výtvarných prací. Děti se tak uvádějí do společnosti, sejdou se rodiče, zástupci města a školy. Je to pro děti velká sláva."

„Knížka je určena ke společné práci, děti ji nedostávají na čtení domů ani není k sehnání nikde v obchodě. Dostávají ji na začátku září a společně prožívají celý školní rok, podobně jako děti v knize." Jsou to procházky po městě, ve kterém děti žijí. Ale v průběhu celého roku. „Je to o určitých ročních obdobích a celý příběh končí o Vánocích." A ve třídě už nějaké nápovědy pro dobrodružství s touhle knížkou mají děti k dispozici.

Slova autorek na úplném začátku… „Věříme tomu, že děti s knihou prožijí jen hezké chvíle, na které se těšíme společně se všemi dalšími učitelkami." …a to se také potvrdilo.

Na festivalu Maker Faire tuto knihu představíme veřejnosti za účasti ilustrátorky a našich žáků, kteří si projektem prošli. Návštěvníci Maker Faire se mohou začíst do knihy a stát se na chvíli dětmi ze třetí třídy v městečku pod horami…


MAKER

Petr Jindřich

studenti ZŠ Nám. Míru, Vrchlabí a jejich učitelé