Array ( [id] => 742 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-08-16 11:17:52 [date_updated] => 2024-03-26 20:37:03 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 147.231.250.197 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 Edg/115.0.1901.203 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 0 [transaction_type] => [status] => active [151] => Opeření sousedé - příběhy z ptačího světa [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [439.2] => Ne [397] => Akce se účastníme druhým rokem. Je to skvělá příležitost ukázat vědu veřejnosti hravou a zábavnou formou [16] => Ptačí svět je přehlídkou rozmanitých tvarů, barev a smyslů. V našem workshopu vám ukážeme nejzajímavější ptáky našeho okolí. Povíme si o jejich stavbě těla, ekologii, chování, komunikaci a migraci. Představíme si také různé metody a nástroje, kterými lze zkoumat a odhalovat fascinující příběhy z ptačího světa. [434] => Ne [435] => Ano [438] => Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/08/20230421_085342.jpg [27] => https://www.prf.jcu.cz/cz/ [32] => https://www.youtube.com/watch?v=ugc1hg2fRSA [383] => 5 [60] => Prostor nestandardní velikosti [344] => 940 [345] => 400 [400] => 0 [401] => 0 [77] => Nepotřebuji [74] => Budeme potřebovat připojení na elektriku, klasickou zásuvku 220V, prodlužovací kabel máme vlastní [83] => Ne [96.3] => Markéta [96.6] => Kubátová [98] => marketa.kubatova@bc.cas.cz [99] => 608 704 441 [101.3] => České Budějovice [101.5] => 370 05 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/08/PrF_JU_CMYK_POSITIVE.png [110] => Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 2007 rozšířením původní Biologické fakulty, která byla jednou ze zakládajících součástí univerzity. Studenti mohou v bakalářských, magisterských a doktorských oborech studovat různé oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. V nabídce je i víceoborové studium pro budoucí středoškolské učitele a profesně zaměřené studium v oborech Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí a Měřící a výpočetní technika. Předností studia na Přírodovědecké fakultě je individuální přístup, studenti mají již od prvního ročníku možnost zapojit se do některého z vědeckých týmů, popřípadě se účastnit i mezinárodních výzkumných projektů, kde nezřídka slaví své první badatelské úspěchy. Fakulta provozuje výzkumnou základnu na Papui-Nové Guineji a polární stanici na Špicberkách, kam studenti vyjíždějí v rámci kurzů tropické a polární ekologie. Součástí studia je velké množství tuzemských i zahraničních exkurzí, oblíbené jsou také exkurze mezioborové, v rámci kterých se mohou studenti vypravit každoročně do některé z evropských zemí. [112] => https://www.prf.jcu.cz/cz/ [320] => ekologie [321.2] => ekologie [321.6] => biologie [321.11] => vzdelavani [321.23] => deti-a-rodina [321.33] => veda [321.34] => priroda [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [421.2] => cbudejovice [480.2] => 2023 [4] => [421.1] => [421.3] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [480.1] => [478] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [481] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [139] => [390] => [64] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [138] => [119] => [321.1] => [321.3] => [321.4] => [321.5] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Opeření sousedé - příběhy z ptačího světa

Ekologie

Ptačí svět je přehlídkou rozmanitých tvarů, barev a smyslů. V našem workshopu vám ukážeme nejzajímavější ptáky našeho okolí. Povíme si o jejich stavbě těla, ekologii, chování, komunikaci a migraci. Představíme si také různé metody a nástroje, kterými lze zkoumat a odhalovat fascinující příběhy z ptačího světa.


INFO

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 2007 rozšířením původní Biologické fakulty, která byla jednou ze zakládajících součástí univerzity. Studenti mohou v bakalářských, magisterských a doktorských oborech studovat různé oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. V nabídce je i víceoborové studium pro budoucí středoškolské učitele a profesně zaměřené studium v oborech Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí a Měřící a výpočetní technika. Předností studia na Přírodovědecké fakultě je individuální přístup, studenti mají již od prvního ročníku možnost zapojit se do některého z vědeckých týmů, popřípadě se účastnit i mezinárodních výzkumných projektů, kde nezřídka slaví své první badatelské úspěchy. Fakulta provozuje výzkumnou základnu na Papui-Nové Guineji a polární stanici na Špicberkách, kam studenti vyjíždějí v rámci kurzů tropické a polární ekologie. Součástí studia je velké množství tuzemských i zahraničních exkurzí, oblíbené jsou také exkurze mezioborové, v rámci kterých se mohou studenti vypravit každoročně do některé z evropských zemí.