Worl War II Circus

Worl War II Circus

Na Maker Faire představíme naše modely v měřítku 1:6 i s ukázkami jejich funkčnosti.