Beehive

Beehive

Jak to dopadne, když včely odloží monterky od pylu a stanou se architektkami? V úle začnou vznikat fantastické konstrukce, jedinečné tvary, chrámy, pravidelná šestiúhelníková geometrie je zborcena do organických křivek, příroda se znovu překonala. Tak vnikají svítidla beehive, první produkty vyrobené včelami na světě, světla, která voní.

Project Website
Categories: Umění & Design, Ekologie, Umění & Design, Elektronika, Příroda