Reppy - self-replicating 3D printer made in Blender!

Reppy - self-replicating 3D printer made in Blender!

Reppy je sebereplikující 3D tiskárna tvořená převážně z tištěných dílů, jejíž návrh je vytvořen studentem gymnázia v Brně. Uvidíte nejen 3D tiskárnu naživo, ale také to, jak vlastně taková 3D tiskárna vznikala. K vidění budou také různé prototypy dílů, které pomohly k ověření rozměrů a zároveň k vylepšení návrhu. Představena bude také vize 3D tiskárny Reppy 2.0, jejíž návrh bude značně vylepšen.

Project Website
Categories: 3D tisk, Arduino, Umění & Design, Open Source, Mladí makeři (do 18 let)