Debrujáři

Debrujáři

Chceme zábavným způsobem odmystifikovat vědu.
Pokusy jsou rozmanité a velmi jednoduché a upevňují smysl pro spolupráci, kritiku, rozvíjejí intelektuální schopnosti.

Činnost malých debrujárů vede k tomu, aby děti samy experimentovaly a objevovaly odpovědi na otázky, které je zajímají. Pokusy pomáhají dětem formulovat problémy, navrhnout řešení a své nápady ověřovat v praxi. Kromě poznávacího charakteru mají pokusy i zábavný charakter, je v nich vždy něco překvapivého nebo neočekávaného, proto mají silný emotivní a motivační náboj.

Project Website