Ateliér interaktivního designu

Ateliér interaktivního designu

Ateliér interaktivního designu působící na plzeňské Sutnarce se věnuje propojení umění a nových technologií. Představíme projekty a díla zabývající se kreativním kódováním, animací a interaktivní tvorbou. Návštěvníci mohou s díly interagovat, zjistit jak vznikaly a jaké technologie se za nimi skrývají.

Audiovizuální dílo Krystalizace-eroze-sedimentace-metamorfóza-tavení se zabývá tématem hlubokého geologického času. Využívá data v reálném čase o povětrnostních podmínkách na Zemi pro vizualizace geologických procesů. Dílo tematizuje více-než-lidský čas, ve kterém se Země formuje - miliardy let.

Interaktivní digitální plakát, který se zabývá zpomalením-zrychlením času umožňuje divákovi různé formy interakce. Dílo diváka snímá a mění jeho časoprostor. V aplikaci, která je jeho součástí může regulovat časový interval a jeho feedback.

Návštěvníky zveme k interakci.

Project Website
Categories: Umění & Design, Vzdělávání, Kinetické umění, Hudba, Foto & Video