Obecná pravidla soutěže o různé ceny od PRUSA RESEARCH

Základní ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže je Make more s.r.o., Národní 961/25, Staré Město, IČO
  07023987, DIČ CZ07023987 (dále jen Pořadatel).
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny
  vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle
  vlastního uvážení.
 4. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat tyto pravidla.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, která si zakoupí minimálně jednu vstupenku
  na Brno Mini Maker Faire 2019 v síti GoOut.
 2. Soutěž začíná dnem spuštěním prodeje a potrvá do rozdání všech výher, nejpozději však do pátku 18. 10.2019.
 3. Soutěžící se do soutěže o výhru zapojí zakoupením vstupenky.

Výherce

 1. Výherci se stávají ti soutěžící, kteří budou vyhovovat následujícímu kritériu:1x Original Prusa MK3S – 333. vstupenka
  10x měsíční členstvi v PrusaLab – každá 100. vstupenka
  10x půlroční předplatné časopisu Level – každá 101. vstupenka
  30x Prusament Galaxy Black (nebo v jiné barvě dle výběru) – každá 33. vstupenka
  200x knihu Základy 3D tisku – každá 5. vstupenka500x samolepky Prusa Research – každá sudá vstupenka

Vyhlášení vítězů a předání výher

 1. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které
  soutěžící poskytl v síit GoOut. Počet výher je omezen a soutěž trvá do vyčerpání zásob. Každý
  výherce bude kontaktován a výhru si bude moci vyzvednout u vstupu BVV během obou dnů konání akce 19.-20. října 2019 po předložení výherní vstupenky s unikátním kódem.
 2. V případě, že se výherce osobně nedostaví během konání veletrhu Brno Mini Maker Faire 2019 ke vstupu pro výhru, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch
  pořadatele.

Prohlášení pořadatele

  1. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
  2. Na poskytnutí výhry není právní nárok.
  3. Finanční plnění výher není možné.
  4. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno,
   příjmení, e-mailovou adresu.
  5. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a
   předání cen.