V několika týdenním společném projektu s partnery z dalších zemí Visegradské čtyřky a Bosny a Hercegoviny jsme si společně předávali znalosti a zkušenosti v rozvoji maker komunity. Sarajevskému FabLabu jsme navíc pomohli vytvořit sepsat strategii a akční plán jak v Bosně budovat maker komunitu. Ta bude ve výsledku aplikovatelná i v dalších balkánských zemích. Celý projekt budeme 4. března prezentovat na konferenci v Sarajevu.

Na podzim jsme odstartovali naši první dlouhodobější zahraniční spolupráci a dostali jsme tak možnost se lépe propojit s varšavským, bratislavským a budapešťským FabLabem a zároveň pomoci rozvoji maker hnutí v Bosně a Hercegovině.

Sdílení zkušeností, znalostí a příkladů dobré praxe však fungovala mezi všemi pěti účastníky projektu. V sérii workshopů jsme rozvíjeli témata jako makerský předmět na univerzitě, R&D a inovace, vzdělávání a rozvoj makerů, komunita a rozvoj dobrovolnictví nebo duševní vlastnictví. Naší expertizou pak byla organizace Maker Faires.

Spolu s FabLab BiH jsme pak v sérii několika online workshopů zjišťovali příležitosti a možnosti k rozvoji maker komunity v Bosně. Ty jsme pak v propojení s našimi zkušenostmi zkompletovali do strategického dokumentu. Bosenští partneři následně ověřili aplikovatelnost strategie s identifikovanými partnery a nositeli následujících projektových součástí:

  • maker movement v (ne)formálním vzdělávání
  • partnerství
  • komunikace potenciálu a témat maker hnutí
  • early-stage support makerů
  • mapování prostředí a budování komunity

V rámci projektu vznikla také platforma maker.ba 👇

The project ‘Maker Movement Establishing in BiH and Strengthening in the Visegrad Region’ is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the Fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.