Array ( [id] => 1344 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2024-03-20 10:43:40 [date_updated] => 2024-03-22 11:17:09 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 158.196.73.108 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => 133 [transaction_type] => [status] => active [421.1] => brno [421.7] => olomouc [421.8] => ostrava [421.9] => prague [421.12] => vrchlabi [151] => Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [422.2] => Vystoupení na pódiu (krátká prezentace, demonstrace, show) [439.2] => Ne [397] => V předchozím roce jsme prezentovali aktivitu "Postav si svůj elektromobil". V roce 2024 máme zájem prezentovat aktivitu "Postav si svou vlastní FV elektrárnu". [16] => Aktivita "Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu" byla v minulých letech motivována Projektem Interreg Česká republika-Polsko. Je zaměřena pro podporu znalostí, dovedností a praktických zkušeností s realizací fotovoltaické elektrárny žáků a studentů základních a středních škol. Na funkčním Modelu FVE si mladí adepti vyzkoušejí své znalosti z elektroniky, kdy tuto sestavují ze stavebnice či podle návodu. Naprogramování tohoto modelu FVE umožní po ustavení do pozice a natočení na Slunce (možné budoucí reálné FVE) měřit intenzitu dopadajícího slunečního záření, vypočítávat výkon a ukládat naměřená data do vzdáleného datového uložiště pomocí vestavěného rozhraní Wi-fi. Stav funkce Modelu FVE a i naměření trendy lze sledovat přes jedinečnou www stránku. Naměřená data umožní projektantovi v následné blízké budoucnosti a podle dalších kritérií optimálně navrhnout technologii FVE tak, aby zajistila dlouhodobou energetickou udržitelnost uživatelů. [434] => Ne [435] => Ano [438] => VŠB-TU Ostrava [382] => Horák, B.: Postav si svou vlastní fotovolatickou elektrárnu. Obnovitelné a alternativní zdroje energi mají své výhody i nevýhody. Fotovoltaické zdroje energie, přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii, si postupně vytvářejí v podmínkách České republiky významné postavení. Je jen otázkou zdali splní provozavetelům jejich očekávání. Cílem aktivity je učit o tomto principu přerměny energie, umožnit žákům a studentů se prakticky seznámit s problematikou a realizovat dlouhodobá měření, která podpoří udržitelný rozvoj této technologie pro rodinné domy a malé komunity. [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2024/03/letak-PSSFVE_2024.jpg [27] => http://Model-FVE.cz [383] => 5 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 0 [401] => 0 [77] => Pro svůj projekt potřebuji wifi [74] => Počítač, 230V/16A [83] => Ne [96.3] => Bohumil [96.6] => Horák [98] => bohumil.horak@seznam.cz [99] => 724313874 [101.3] => VŠB-TUO, FEI, kat.450, 17.listopadu 15, Ostrava [101.5] => 70800 [105] => Jeden maker [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Bohumil [160.6] => Horák [161] => bohumil.horak@seznam.cz [192] => 724313874 [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2024/03/Horak.png [234] => Bohumil Horák: Pracuje jako akademický pracovník na Vysoké škole. Díky své práci si plní sny, získává cenné životní lekce a každý den se stává lepším člověkem. Jako správce několika laboratoří a výzkumných pracovišť má hlavu stále plnou nápadů. Značnou část svého aktivního života se zaměřil na problematiku robotiky, umělé inteligence a integrace technologií obnovitelných a alternativních zdrojů energií do každodenního života. Podílel se a podílí na řadě prvenství, které pomohly formovat směry průmyslového výzkumu a vývoje na VŠB-TUO. Škola jej vycvičila v mnoha garantovaných výukových předmětech a tak když mluví a má to štěstí, že přednáší, je k nezastavení ať již na alma-mater či kdekoli v zahraničí. Trpělivost a klid cvičí i mimo pracovní nasazení chovem včel a chovem ovcí, které vedle obnovitelných a alternativních zdrojů energií začlenil do svého privátního permakulturního výzkumu. [310] => 50+ [320] => vzdelavani [321.1] => 3d-tisk [321.2] => ekologie [321.3] => arduino [321.11] => vzdelavani [321.13] => elektronika [321.22] => domacnost [321.33] => veda [287] => Dlouhodobé studium souvislostí při měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií. Minulý, současný a především budoucí stav instalací FVE. Řešení Čsko-Polského projektu s tématikou vzdělávání personálu v oblasti nízkouhlíkové technologie s podporou EU v rámci programu Interreg v minulých letech. ... [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [480.1] => 2024 [4] => [421.2] => [421.3] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.11] => [480.2] => [478] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [481] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [64] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [209] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.4] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.23] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu

Vzdělávání

Aktivita "Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu" byla v minulých letech motivována Projektem Interreg Česká republika-Polsko. Je zaměřena pro podporu znalostí, dovedností a praktických zkušeností s realizací fotovoltaické elektrárny žáků a studentů základních a středních škol. Na funkčním Modelu FVE si mladí adepti vyzkoušejí své znalosti z elektroniky, kdy tuto sestavují ze stavebnice či podle návodu. Naprogramování tohoto modelu FVE umožní po ustavení do pozice a natočení na Slunce (možné budoucí reálné FVE) měřit intenzitu dopadajícího slunečního záření, vypočítávat výkon a ukládat naměřená data do vzdáleného datového uložiště pomocí vestavěného rozhraní Wi-fi. Stav funkce Modelu FVE a i naměření trendy lze sledovat přes jedinečnou www stránku. Naměřená data umožní projektantovi v následné blízké budoucnosti a podle dalších kritérií optimálně navrhnout technologii FVE tak, aby zajistila dlouhodobou energetickou udržitelnost uživatelů.


MAKER

Bohumil Horák

Bohumil Horák: Pracuje jako akademický pracovník na Vysoké škole. Díky své práci si plní sny, získává cenné životní lekce a každý den se stává lepším člověkem. Jako správce několika laboratoří a výzkumných pracovišť má hlavu stále plnou nápadů. Značnou část svého aktivního života se zaměřil na problematiku robotiky, umělé inteligence a integrace technologií obnovitelných a alternativních zdrojů energií do každodenního života. Podílel se a podílí na řadě prvenství, které pomohly formovat směry průmyslového výzkumu a vývoje na VŠB-TUO. Škola jej vycvičila v mnoha garantovaných výukových předmětech a tak když mluví a má to štěstí, že přednáší, je k nezastavení ať již na alma-mater či kdekoli v zahraničí. Trpělivost a klid cvičí i mimo pracovní nasazení chovem včel a chovem ovcí, které vedle obnovitelných a alternativních zdrojů energií začlenil do svého privátního permakulturního výzkumu.