Array ( [id] => 419 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-05-22 10:39:50 [date_updated] => 2023-05-22 10:39:50 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 80.92.246.249 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.3] => prague [151] => Místní akční plán rozvoje vzdělávání III Praha 1 (MAP III) [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [397] => Rádi bychom prezentovali projekt městské části MAP III Praha 1 formou informačních panelů (viz foto v příloze). Cílem je zvýšit povědomí o MAP u široké veřejnosti. MAP kromě jiného již přes 7 let zvyšuje kvalitu vzdělávání dětí a žáků na Praze 1 formou nejrůznějších aktivit, jako jsou např. vernisáž výstavy pedagogů výtvarné výchovy UNIVERSUM na radnici MČ, webináře na aktuální témata v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti nebo přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníků ZŠ v rámci PS pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. [16] => MAP je unikátní projekt spolupráce všech aktérů vzdělávání, nejen ZŠ a MŠ, ale také organizací neformálního a zájmového vzdělávání, kulturních institucí, rodičů dětí a žáků. V rámci MAP spolupracujeme také s projektem KAP a NPI ČR. Proces akčního plánování na území MČ Praha 1 trvá už přes 7 let a hodláme v něm nadále pokračovat. Aktuální projekt MAP III běží od 1. ledna 2023. Zapojilo se do něj 26 mateřských, základních a základních uměleckých škol, které mají různé zřizovatele – ať už je to MČ, MHMP nebo soukromý zřizovatel. Důležitou součástí MAP III jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitosti a kulturní povědomí. Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 a je spolufinancovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. [434] => Ne [435] => Ano [438] => MAP Praha 1 [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/334898616_3215987631995108_7931758125576935311_n.jpg [27] => https://www.skolanasbavi.eu/mistni-akcni-plan-vzdelavani/ [383] => 4 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 1 [401] => 3 [64] => NE [77] => Nepotřebuji [74] => NE [83] => Ne [96.3] => Michaela [96.6] => Vencová [98] => MVencova@seznam.cz [99] => 603546750 [101.3] => Praha [101.5] => 11000 [105] => Organizace, sdružení, asociace [109] => MČ Praha 1 - MAP [111] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/Plakat-A3_MAP-III_MC-P1_page-0001-2.jpg [110] => Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1 významně přispěl k vytvoření funkčního partnerství a ke spolupráci všech aktérů působících v oblasti vzdělávání na daném území. Díky MAP došlo k ještě výraznějšímu posílení vzájemné komunikace mezi místními mateřskými a základními školami (bez ohledu na zřizovatele), školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodiči dětí a žáků. MAP přispěl k efektivnějšímu uchopení a k institucionalizaci dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými aktéry. [112] => https://www.praha1.cz/map-iii-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-praze-1/ [320] => vzdelavani [321.4] => umeni-a-design [321.11] => vzdelavani [321.23] => deti-a-rodina [128.6] => Doporučení od přátel [130] => Ano [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.2] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.3] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [391] => [392] => [393] => [394] => [396] => [395] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [85] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [294.1] => [160.2] => [160.3] => [160.4] => [160.6] => [160.8] => [161] => [192] => [209] => [217] => [225] => [234] => [310] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [138] => [119] => [321.1] => [321.2] => [321.3] => [321.5] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.24] => [321.25] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.37] => [321.38] => [127] => [128.1] => [128.2] => [128.3] => [128.4] => [128.5] => [128.7] => [287] => [134] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III Praha 1 (MAP III)

Vzdělávání

MAP je unikátní projekt spolupráce všech aktérů vzdělávání, nejen ZŠ a MŠ, ale také organizací neformálního a zájmového vzdělávání, kulturních institucí, rodičů dětí a žáků. V rámci MAP spolupracujeme také s projektem KAP a NPI ČR. Proces akčního plánování na území MČ Praha 1 trvá už přes 7 let a hodláme v něm nadále pokračovat. Aktuální projekt MAP III běží od 1. ledna 2023. Zapojilo se do něj 26 mateřských, základních a základních uměleckých škol, které mají různé zřizovatele – ať už je to MČ, MHMP nebo soukromý zřizovatel. Důležitou součástí MAP III jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitosti a kulturní povědomí. Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 a je spolufinancovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


INFO

MČ Praha 1 - MAP

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1 významně přispěl k vytvoření funkčního partnerství a ke spolupráci všech aktérů působících v oblasti vzdělávání na daném území. Díky MAP došlo k ještě výraznějšímu posílení vzájemné komunikace mezi místními mateřskými a základními školami (bez ohledu na zřizovatele), školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodiči dětí a žáků. MAP přispěl k efektivnějšímu uchopení a k institucionalizaci dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými aktéry.