Array ( [3d-print] => 3D Print [ecology-and-sustainability] => Ecology and sustainability [arduino] => Arduino [art-and-design] => Art & Design [cycling] => Cycling [biology] => Biology [it] => IT [crafts] => Crafts [drones] => Drones [education] => Education [electromobility] => Electromobility [elektronics] => Electronics [robotics] => Robotics [fashion] => Fashion [aeronautics] => Aeronautics [food-and-beverages] => Food & Beverages [games-and-entertainment] => Games & Entertainment [hacks-and-gadgets] => Hacks a gadgets [health] => Health [home] => Home [kids-and-family] => Kids & Family [kinetic-art] => Kinetic art [professional-maker] => Professional maker [makerspace] => Makerspace [music] => Music [open-source] => Open Source [photo-and-video] => Photo & Video [raspberry-pi] => Raspberry Pi [rocket-science] => Rocket science [science] => Science [nature] => Nature [wood] => Woodmaking [young-makers] => Young makers (under 18 y.o.) [hackerspace] => Hackerspace )

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III Praha 1 (MAP III)

Vzdělávání

MAP je unikátní projekt spolupráce všech aktérů vzdělávání, nejen ZŠ a MŠ, ale také organizací neformálního a zájmového vzdělávání, kulturních institucí, rodičů dětí a žáků. V rámci MAP spolupracujeme také s projektem KAP a NPI ČR. Proces akčního plánování na území MČ Praha 1 trvá už přes 7 let a hodláme v něm nadále pokračovat. Aktuální projekt MAP III běží od 1. ledna 2023. Zapojilo se do něj 26 mateřských, základních a základních uměleckých škol, které mají různé zřizovatele – ať už je to MČ, MHMP nebo soukromý zřizovatel. Důležitou součástí MAP III jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitosti a kulturní povědomí. Projekt je realizován od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 a je spolufinancovaný z prostředků OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


INFO

MČ Praha 1 - MAP

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – MČ Praha 1 významně přispěl k vytvoření funkčního partnerství a ke spolupráci všech aktérů působících v oblasti vzdělávání na daném území. Díky MAP došlo k ještě výraznějšímu posílení vzájemné komunikace mezi místními mateřskými a základními školami (bez ohledu na zřizovatele), školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání nebo rodiči dětí a žáků. MAP přispěl k efektivnějšímu uchopení a k institucionalizaci dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými aktéry.