Solarebike

Solarebike

Nabizim v ramci Ekovesnice z.s. a Skoly prirodniho stavitelstvi navody na sobestacny zivot vcetne nezavisle dopravy. Ukazka skladaciho elektrokola nabijeneho pomoci bezne dostupnych solarnich malych panelu umistenych primo na kole.

Project Website
Categories: Elektrická vozítka, Ekologie, Cyklistika, Řemesla