Vlastní robotické rameno

Vlastní robotické rameno

Vlastní robotické rameno, vytištěné na 3D tiskárně, které vzniklo ve spolupráci s VUT FIT jako bakalářská práce. U ramene je možné ovládat jednotlivé klouby samostatně nebo s využitím inverzní kinematiky ovládat všechny klouby současně. Pro řízení využívám Raspberry Pi4, které mi poskytuje dostatečný výkon.
Zájemci si mohou manipulaci s robotickým ramenem vyzkoušet pomocí připraveného uživatelského rozhraní.