Středisko volného času RADOVÁNEK Plzeň

Středisko volného času RADOVÁNEK Plzeň

Středisko volného času RADOVÁNEK je školským zařízením zájmového vzdělávání nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Plzeňský kraj.
Nabízíme výchovu a vzdělávání pro širokou veřejnost, pro děti, žáky, studenty, ostatní účastníky a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby. Organizuje svoji činnost v rámci regionu, zejména v Plzni-městě a Plzni-severu.
V rámci výuky, výchovy a vzdělávání necháváme prostor pro samostatnou práci i spolupráci, komunikaci, uvědomování si vztahů v kolektivu, týmovost, využití hry a prožitků, tvořivou činnost. Pracujeme s principy globální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Obsah vzdělávání v našem zařízení je členěn do jedenácti oblastí. Na této akci budeme prezentovat především polytechnického vzdělávání, ve kterém nabízíme modelářské vzdělávání, technické, elektronické a elektrotechnické vzdělávání.
Na akci se představíme s tradičními aktivitami jako je Merkur a Papíroví modeláři. Návštěvníci akce si vyzkouší, co všechno je možné vyrobit z papíru, jaké všechny možnosti nabízí stavebnice Merkur. U obou zaměření je možné postavit statické i pohyblivé modely a je možné s těmito aktivitami začít od nejjednodušších staveb a po složité pohyblivé konstrukce a modely.
To a mnohem více nabízí pracoviště v sadech Pětatřicátníků a celé Středisko volného času RADOVÁNEK.

Project Website
Categories: Vzdělávání, Řemesla, Vzdělávání, Zábava & Hry, Děti & Rodina