Detail projektu a makera

Tato databáze zobrazuje kompletní seznam makerů nezávisle na roce, ve kterém se zapojují. Pro přehled konkrétního programu prosím přejděte na stránku daného města.

3D modelování, programování, matematika

Foto projektu

1. 3D technologie a její principy.
Účastníci se budou moci podívat, nebo za naší asistence vyzkoušet celý proces tvorby jednoduchého 3D modelu a jeho přípravu pro další využití v herních systémech nebo 3D tisku.

2. Programujeme fraktály.
Zájemci si vyzkouší jak programovými prostředky transformovat matematické vzorce na grafický výstup. Projdou si mentálním procesem od načtení "nečitelných" matematických pouček, pocitem nesrozumitelnosti, sestavení algoritmického postupu, naprogramování a získání grafického výstupu formou fraktálu se závěrečným pochopením, respektive zhmotněním původního matematického vzorce. Výstupem bude pochopení něčeho co se původně jevilo zcela nesrozumitelné.