Open calls pro všechny, kdo se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet

V tomto článku se zaměříme na přehled nejnovějších českých i zahraničních open calls, které jsou dostupné pro všechny, kdo mají zájem posunout se dále ve svém vzdělávání či profesním životě.

Kurz polytechnického vzdělávání

Praktický kurz kreativní digitální výroby a automatizace je multidisciplinární kurz zaměřený na učení se praxí a skládá se z principů 2D a 3D designu, procesů reverzního inženýrství, zkoumání nového chování tradičních materiálů upravených digitálními výrobními stroji, programování sítě IoT ve fyzickém světě prostřednictvím senzorů, základů pájení a dalších.
Tento kurz zakončíte vlastním projektem, kterým uvedete svůj kreativní nápad do života!

Kurz je vedený v angličtině.

BioHack Academy

Zajímáte se o biotechnologie a chcete rozvíjet své dovednosti v této oblasti?

BioHack Academy je 12-ti týdenní kurz, který začíná 18. března 2024. Po absolvování BioHack Academy budete umět základy mikro a molekulární biotechnologie, 3D designu, digitální výroby, programování a elektroniky.

Během týdenních lekcí studenti rychle získají dovednosti potřebné k tomu, aby si mohli doma vypěstovat vlastní potraviny, vlákna, léčiva, vonné látky, houby a mnoho dalších bio věcí. Jednoduchost a nízké náklady mnoha technik umožňují aplikovat biotechnologie i mimo laboratoře či výzkumné instituce a provádět experimenty.

👉 VÍCE INFO 👈

Ars Electronica Open calls

Ars Electronica a její partneři hledají tvůrčí osobnosti, které chtějí představit svou práci širšímu publiku nebo se nechat inspirovat jinými institucemi. V současné době přijímají přihlášky do otevřených výzev.

👉 VÍCE INFO 👈

Reborn Design – vhodné pro studenty designu a architektury

EKO-designérská výzva pro produktové designéry a architekty, která není jen o teorii, ale také o praktickém vzdělávání
a podnikání.

Hledáme konkrétní řešení pro využití odpadních materiálů
v reálném světě. Řešení, která pomohou k naplnění ESG cílů firem.

Zapojte vaši kreativitu v oblasti udržitelného designu, dejte recyklovaným materiálům vyšší přidanou hodnotu a ukažte nám, že umíte přemýšlet mimo zaběhnuté vzorce.

👉 VÍCE INFO 👈

Aspen Young Leaders program

Program podporuje základní principy Aspenu, které spočívají v odchýlení se od každodenní rutiny a reflektování základních společenských hodnot. Poskytuje širokou škálu formálních i neformálních aktivit, které vytvářejí prostředí pro sdílení myšlenek, vzájemné učení a navazování kontaktů. Intenzivní program obsahuje přednášky, workshopy, případové studie a volnočasové aktivity. Součástí programu jsou také workshopy zaměřené na rozvoj soft-skills účastníků a poskytující jim příležitost prezentovat své konkrétní projekty a navázat kontakty s lidmi, se kterými by jinak neměli příležitost své myšlenky sdílet.

👉 VÍCE INFO 👈