Detail projektu a makera

Tato databáze zobrazuje kompletní seznam makerů nezávisle na roce, ve kterém se zapojují. Pro přehled konkrétního programu prosím přejděte na stránku daného města.

Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu

Foto projektu

Aktivita "Postav si svou vlastní fotovoltaickou elektrárnu" byla v minulých letech motivována Projektem Interreg Česká republika-Polsko. Je zaměřena pro podporu znalostí, dovedností a praktických zkušeností s realizací fotovoltaické elektrárny žáků a studentů základních a středních škol. Na funkčním Modelu FVE si mladí adepti vyzkoušejí své znalosti z elektroniky, kdy tuto sestavují ze stavebnice či podle návodu. Naprogramování tohoto modelu FVE umožní po ustavení do pozice a natočení na Slunce (možné budoucí reálné FVE) měřit intenzitu dopadajícího slunečního záření, vypočítávat výkon a ukládat naměřená data do vzdáleného datového uložiště pomocí vestavěného rozhraní Wi-fi. Stav funkce Modelu FVE a i naměření trendy lze sledovat přes jedinečnou www stránku. Naměřená data umožní projektantovi v následné blízké budoucnosti a podle dalších kritérií optimálně navrhnout technologii FVE tak, aby zajistila dlouhodobou energetickou udržitelnost uživatelů.