Array ( [id] => 412 [form_id] => 2 [post_id] => [date_created] => 2023-05-17 05:29:32 [date_updated] => 2023-05-17 05:29:32 [is_starred] => 0 [is_read] => 1 [ip] => 213.235.133.43 [source_url] => https://makerfaire.cz/prihlaska/ [user_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 [currency] => CZK [payment_status] => [payment_date] => [payment_amount] => [payment_method] => [transaction_id] => [is_fulfilled] => [created_by] => [transaction_type] => [status] => active [421.2] => rychnov [421.3] => prague [151] => Divokola [422.1] => Stánek/výstava (poskytneme vám stoly a židle) [422.3] => Workshop (mimo stánek – ve vyhrazeném prostoru s harmonogramem) [397] => Na tomto festivalu se s radostí objevuju už od jeho prvního ročníku, nejprve s workshopem up-cyklace lahvového skla MARS, jehož základ je v cíleném puknutí lahví na zhotoveném stroji zvaném pukačka a následném opracování, následně s další aktivitou Divokola, kdy se z vysloužilých kol stanou zcela nová , nevídaná a trochu bláznivá. [16] => Na festival přivezeme vlastně obyčejné zámečnické nářadí - CO2 svářečku a úhlovou brusku-flexu , pomocí něhož rozřežeme železný šrot na díly a ty si přímo u nás na stánku zkusí lidé svářečkou svařit do nového funkčního celku, pod vedením zkušeného instruktora. [434] => Ne [435] => Ne [391] => Divokola: up-cyklace [392] => 20 [393] => Workshop je ukázkou metody svařování kovu standartní svářečkou s ochrannou atmosférou, s vysvětlením ,předvedením, jak to funguje a vyzkoušením vlastníma rukama.Hotový svařenec může být celodenním kolektivním dílem nebo menší výrobek , který si návštěvník může odnést s sebou na památku. [394] => 15 [396] => přívod 230 V/16 A jistič. [395] => zdarma , či do 50-ti kč [22] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/maker_faire_praha_2022_2048px_janhromadko-1240-1.jpg [27] => https://www.facebook.com/divokola [383] => 4 [60] => Standardní prostor (3x2m) [400] => 2 [401] => 3 [64] => budeme svařovat , čili by se hodilo umístění na nehořlavé podlaze, s odvětráním , venku s přístřeškem proti dešti a větru, hasící přístoj na dosah. . pokud by bylo možno , budeme potřebovat ochranné pomůcky - rukavice , svářečské kukly, zástěry, kovová deska stolu(plech) prezentační whiteboard / černá tabule s psacími pomůckami. . vše potřebné jinak přivezeme ) [77] => Bylo by příjemné mít přístup k wifi [74] => Svářečka CO2, flexa , v případě up-cyklace skla vodíkový vyvíječ a pukačka. [83] => Ano [85] => nehořlavá podlaha, hasící přístoj na dosah, ochranné svářečské pomůcky. . [96.3] => Aleš [96.6] => Černý [98] => 603ales@gmail.com [99] => 608545198 [101.3] => Praha 9 [101.5] => 19600 [105] => Skupina makerů (7 max) [294.1] => Stejný jako primární kontakt [160.3] => Aleš [160.6] => Černý [161] => 603ales@gmail.com [192] => 608545198 [209] => https://www.facebook.com/divokola [217] => https://makerfaire.cz/wp-content/uploads/gravity_forms/2-dd81d1c13c57b44cf3af75810b252e64/2023/05/IMG-20220922-WA0015.jpg [225] => všechny předchozí ročníky MF, vlastní svářečské workshopy pro veřejnost, sdílená up-cyklační dílna Kotelna Štvanice [234] => vyučený mechanik stojů a zařízení - zámečník , vlastní praxe při výstavbě výrobních provozů , divadelních budov a scénických prvků, festivalových ploch a částí programu a vybavení. [310] => 30-49 [320] => remesla [321.2] => ekologie [321.4] => umeni-a-design [321.5] => cyklistika [321.25] => profesionalni-maker [321.37] => makerspace [127] => další projekty , na nichž se podílím- MARS mobilní atelier recyklovaného skla, Kotelna Štvanice- sdílna na ostrově, RECY UPCY cyrkulární centrum v pevnosti Josefov [128.3] => Sociální sítě [128.6] => Doporučení od přátel [128.7] => Newsletter [130] => Ne [287] => vlastní ekologicko-ekonomické smýšlení , nadbytek vysloužilých bicyklů,potřeba tvořit a ukazovat nové možnosti. . [134] => těším se opět na skvělou atmosféru festivalu a na setkání s organizačním týmem a makery!) [117.1] => Četl jsem a souhlasím se zpracováním osobních údajů [303] => Proposed [is_approved] => 1 [4] => [421.1] => [421.4] => [421.5] => [421.6] => [421.7] => [421.8] => [421.9] => [421.11] => [421.12] => [421.13] => [422.2] => [422.4] => [422.5] => [439.1] => [439.2] => [444] => [443] => [452] => [457] => [455] => [458] => [456] => [459] => [454] => [460] => [461] => [462] => [463] => [464] => [465] => [466] => [467] => [453] => [468] => [469] => [470] => [471] => [472] => [473] => [474] => [475] => [447] => [449] => [448] => [450] => [432.1] => [432.2] => [432.3] => [415] => [433] => [426] => [424] => [428] => [429] => [430] => [431] => [416] => [425] => [427] => [437] => [438] => [382] => [32] => [139] => [390] => [344] => [345] => [82] => [389] => [94] => [95] => [96.2] => [96.4] => [96.8] => [101.1] => [101.2] => [101.4] => [101.6] => [104] => [248] => [160.2] => [160.4] => [160.8] => [273.1] => [249] => [158.2] => [158.3] => [158.4] => [158.6] => [158.8] => [162] => [208] => [216] => [224] => [258] => [311] => [274.1] => [250] => [155.2] => [155.3] => [155.4] => [155.6] => [155.8] => [167] => [207] => [215] => [223] => [259] => [312] => [278.1] => [251] => [156.2] => [156.3] => [156.4] => [156.6] => [156.8] => [166] => [206] => [214] => [222] => [260] => [313] => [279.1] => [252] => [157.2] => [157.3] => [157.4] => [157.6] => [157.8] => [165] => [205] => [213] => [220] => [261] => [314] => [280.1] => [241] => [159.2] => [159.3] => [159.4] => [159.6] => [159.8] => [164] => [204] => [211] => [221] => [262] => [270] => [315] => [281.1] => [242] => [154.2] => [154.3] => [154.4] => [154.6] => [154.8] => [163] => [203] => [212] => [219] => [263] => [316] => [272] => [109] => [111] => [110] => [112] => [138] => [119] => [321.1] => [321.3] => [321.6] => [321.7] => [321.8] => [321.9] => [321.11] => [321.12] => [321.13] => [321.14] => [321.15] => [321.16] => [321.17] => [321.18] => [321.19] => [321.21] => [321.22] => [321.23] => [321.24] => [321.26] => [321.27] => [321.28] => [321.29] => [321.31] => [321.32] => [321.33] => [321.34] => [321.35] => [321.36] => [321.38] => [128.1] => [128.2] => [128.4] => [128.5] => [140] => [135] => [136] => [150] => [304.1] => [304.2] => [304.3] => [325] => [326] => [445] => [workflow_current_status_timestamp] => )

Divokola

Řemesla

Na festival přivezeme vlastně obyčejné zámečnické nářadí - CO2 svářečku a úhlovou brusku-flexu , pomocí něhož rozřežeme železný šrot na díly a ty si přímo u nás na stánku zkusí lidé svářečkou svařit do nového funkčního celku, pod vedením zkušeného instruktora.


MAKER

Aleš Černý

vyučený mechanik stojů a zařízení - zámečník , vlastní praxe při výstavbě výrobních provozů , divadelních budov a scénických prvků, festivalových ploch a částí programu a vybavení.